No jauna izsludināts iepirkums – Smiltenes evanģēliski luteriskās baznīcas jumta atjaunošana

No jauna izsludināts iepirkums.

Smiltenes evanģēliski luteriskās baznīcas jumta atjaunošana
Līguma piešķiršanas procedūras identifikācijas numurs: SELD/2018/2/ERAF/551SAM

Iepirkuma priekšmets un apjoms: būves, Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības Nr. 6872 – Smiltenes evanģēliski luteriskās baznīcas jumta atjaunošana, adresē Baznīcas laukums 1, Smiltene, Smiltenes novads, jumta atjaunošanas – restaurācijas darbi saskaņā ar Līguma piešķiršanas procedūras nolikumā, Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Iepirkuma līguma piešķiršanas procedūra tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322.ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2017. gada 31. jūlija lēmumu Nr.39-2- 60/7052 par projekta iesnieguma “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”).

Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās. Paredzamā Pasūtītāja līgumcena 202869,43 euro bez PVN.

Smiltenes evanģēliski luteriskās baznīcas jumta atjaunošanas projekta dokumentācija:

Papildināts 7. maijā: