Kontakti

SMILTENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Baznīcas laukums 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Reģistrācijas Nr. 90000160071

A/S “SEB Banka”

Konts : LV69UNLA0016000700523

 

Draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu, ir iespējams samaksāt katru nedēļu pēc dievkalpojuma pie draudzes mantzines Vinetas Sīmanes, vai  arī uz augstāk norādīto Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes kontu, ar norādi – Draudzes locekļa ziedojums.

Saskaņā ar draudzes padomes lēmumu ikgadējā draudzes locekļa minimālā ziedojuma lielums ir noteikts 7.11 Eur (5 Ls) stādājošam,

studentam, nestrādājošam, pensionāram 4,27 EUR (3 Ls)

kristīti bērni, līdz iesvētei nemaksā draudzes locekļa ziedojumu.

Smiltenes draudzes mācītājs  – Reinis Kulbergs, tel.29178835, e-pasts : reiniskulbergs@gmail.com

draudzes priekšnieks Jānis Gulbis 29402620epasts:

gulbis25@gmail.com